اطلس تاریخ شبه جزیره کره

۱۰۰۰ قبل از میلاد : تمدن جوسیون (چوسان) در کره شکل می گیرد

۵۰۰ قبل از میلاد : جوسیون تبدیل به یک دولت می شود

۳۰۰ قبل از میلاد : تمدن بویو در شمال و تمدن جین در جنوب جوسیون شکل می گیرند

۲۰۰ قبل از میلاد : سلسله هان در چین حملات خود را به جوسیون آغاز کرده است .

۱۰۸ قبل از میلاد : قبیله یانمک از جوسیون مستقل می شود .

۵۰ قبل از میلاد : جوسیون و جین از بین رفته اند . دوره جومونگ امپراتوری گوگوریو به تدریج شکل می گیرد .

سال اول میلادی : گوگورو به تدریج قدرتمند می شود . چینی ها از شرق کره عقب می نشینند . قبیله شیلا در جنوب کم کم در حال قدرت یافتن است .

سال ۱۰۰ میلادی : قبیله بیکجه در جنوب غرب مستقل می شود . (قبیله بیکجه توسط اونجو پسر دوم بانو سوسانو - همسر دوم جومونگ - تشکیل شد)

۲۰۴ میلادی : بیکجه و شیلا در جنوب کم کم قدرت می گیرند .

۳۰۰ میلادی : سلسله جین پس از چند دهه جنگ داخلی ، قدرت را در چین به دست گرفته است .

۳۱۵ میلادی : گوگوریو چینی ها را به سختی شکست می دهد ، کره کاملاً آزاد می شود .

۳۷۵ میلادی : بویو و یی به قلمرو گوگوریو ملحق می شوند .

۴۱۰ میلادی : گوگوریو در اوج قدرت . جنگ داخلی در چین دوباره آغاز شده است .

۴۷۶ میلادی : گوگوریو قدرت خود را به سمت جنوب شبه جزیره توسعه می دهد .

۵۷۶ قبل از میلاد : اواخر دوره سه امپراتوری . شیلا قدرتمند می شود .

۶۷۶ میلادی : شیلا بیکجه و گوگوریو را نابود می کند اما سرزمین گوگوریو برای اتحاد به سلسله چینی تانگ واگذار می شود .

۷۳۲ میلادی : سلسله بالهی بر روی ویرانه های گوگوریو تاسیس می شود . چینی ها یک بار دیگر از کره رانده می شوند .

۸۳۰ میلادی :  بالهی مرزهای خود را به سمت شمال توسعه می دهد . (معاصر با دوره جانگ بوگو - امپراتور دریا)

۹۰۱ میلادی : شیلا در جنوب تجزیه می شود . حکومت های جدید خود را وارثان گوگوریو و بیکجه می دانند .

۹۰۳ میلادی : حکومت گوگوریو جدید جنوب بیکجه جدید را تصرف می کند .

۹۳۰ میلادی : حکومت بالهی از بین می رود . گوگوریو جدید نام خود را به گوریو تغییر می دهد .

۹۶۰ میلادی : گوریو ، شیلا و بیکجه را سرنگون می کند .

۱۰۲۰ میلادی : گوریو به تدریج در شمال پیش می رود .

۱۱۰۸ : گوریو اقدام به تاسیس مراکز مهاجر نشین در شمال می کند (که ناکام می ماند)

۱۲۷۰ : با شکل گیری امپراتوری مغول دولت های محلی در شمال گوریو به طور موقت ایجاد می شوند .

۱۳۷۴ : گوریو قدرت خود را در شمال افزایش می دهد

۱۳۹۱ : امپراتوری گوریو در اوج قدرت در اواخر کار .

۱۴۱۹ : گوریو منقرض می شود و سلسله جیسئون به حکومت می رسد .

۱۴۴۹ : مرزهای فعلی کره تثبیت می شوند .

۱۹۵۰-۱۹۵۳ : جنگ کره

کره شمالی فعلی

کره جنوبی فعلی

اطلس تاریخ چین

 

 
+ نوشته شده توسط جومونگ در یکشنبه یکم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 19:25 |


Powered By
BLOGFA.COM


دريافت كد بازی آنلاين تصادفی

FreeCod Fall Hafez

فال عشق